Vladimir Shakov

Dimensions: 7 X 13.5 X 11
$3200

Nova Burst

Anthophyllite Nephrite Jade